EMDR

Bergmeertje

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, helpt bij klachten die ontstaan zijn als direct gevolg van het meemaken van één of meer traumatische ervaringen zoals een ongeval of een geweldsincident. 

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven en ervoor zorgen dat je psychische klachten ontwikkelt. Vaak gaat het om herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, bijvoorbeeld angstwekkende beelden (flashbacks, herbelevingen) of nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn prikkelbaarheid (snel schrikken, slecht slapen, snel geïrriteerd raken), vermijding (situaties/mensen/plaatsen uit de weg gaan), angst en somberheid. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. EMDR wordt beschouwd als een effectieve therapie voor mensen die last hebben van herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen. Als het gaat om een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Voor meer informatie over deze therapie verwijs ik je naar www.emdr.nl.

Coaching            Particulieren

Werknemers met psychische klachten