Tarieven en vergoedingen

Kievit fourageren

Particulieren

Het praktijktarief voor particulieren (niet-verzekerde zorg) is €96,00 per consult en €125,00 voor de intake.

 

1. Verzekerde zorg

Ik ben een contractvrije GZ-psycholoog. Dit betekent dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars en dat je zelf na afloop van het behandeltraject de definitieve rekening bij jouw zorgverzekeraar in kan dienen. Afhankelijk van het soort polis, natura- of restitutie-, ontvang je een percentage van de behandelkosten. Heb je een zuivere restitutiepolis dan wordt 100% vergoed, bij een naturapolis is dat per zorgverzekeraar verschillend en ligt de vergoeding tussen de 64 en 90%. Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke vergoedingen en voorwaarden jouw zorgverzekeraar hanteert. Je kan ook kijken op de site 'contractvrije psycholoog'.
 
Psychologische behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk. Verder moet een psychische aandoening (DSM) vastgesteld kunnen worden. Sommige diagnoses en behandelvormen (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en werk-gerelateerde problematiek) zijn door de overheid uit het vergoedingenpakket geschrapt. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
 
Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
 
Mijn prijzen zijn conform de Nederlandse Zorgautoriteit.
 
Per kalenderjaar heb je een eigen risico van 385 euro.
 
Vanaf 2022 geldt er een nieuw bekostigingssysteem: het Zorgprestatiemodel. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult, diagnostiek of behandeling, en de lengte van een consult. In mijn praktijk duurt het intakegesprek meestal 60 minuten en duren de behandelgesprekken doorgaans 45 minuten. In het NZA -tarief is ook de indirecte tijd meegenomen die naast het consult wordt besteed aan verslaglegging, administratie, overleg e.d.
 


 

2. Onverzekerde zorg  

Niet vergoede zorg.
 
Sommige klachten, zoals aanpassingsstoornissen en werk-gerelateerde problematiek zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg. De kosten zijn voor eigen rekening. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. In dit geval stuur ik geen diagnostische informatie naar overheid en zorgverzekeraar. Ook als er sprake is van een diagnose die vergoed kan worden, kun je er natuurlijk voor kiezen de kosten zelf te betalen en deze niet te declareren.
 
Misschien zijn er andere mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Werkgevers zijn bijvoorbeeld vaak bereid om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers. 
 

Zakelijke dienstverlening  

Op verzoek maak ik een offerte met daarin de geschatte behandelduur en de daarbij behorende kosten.
 

Afspraak afzeggen

Als je de gemaakte afspraak moet afzeggen, dan kan je dat kosteloos melden (telefonisch of per mail) tot 24 uur van tevoren. Afspraken die je niet op tijd afzegt, breng ik in rekening, ongeacht de reden. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.