Werknemers met psychische klachten

Graan

Arbeidsverzuim ten gevolge van psychische klachten is de laatste jaren drastisch gestegen. Niet alleen oudere werknemers hebben het steeds moeilijker om het werk vol te houden. Bij jongeren is er sprake van een toename van burnoutklachten. Het aandeel van veel voorkomende ziektebeelden als depressie, angststoornissen en PTSS groeit. Het op tijd inzetten van de juiste interventie is belangrijk om meer problemen en langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Door, naast de individuele behandeling, ook goed af te stemmen met de bedrijfsarts en de direct leidinggevende is een sneller herstel en snellere re-integratie mogelijk.

In de intake stel ik de aard en ernst van de klachten vast, breng de belemmerende gedragspatronen in kaart en toets de motivatie van betrokkene. Als ik met een traject kan helpen, stel ik samen met betrokkene concrete doelen vast. Daarna breng ik een advies uit aan de werkgever.

De psychologische hulp is gericht op inzicht in eigen functioneren, het vinden van de innerlijke kracht en herstel van de belastbaarheid.

Ik combineer betrokkenheid met nuchterheid en humor. Ik werk aan bewustwording en eigen verantwoordelijkheid. Mijn aanpak is direct, verdiepend en oplossingsgericht.

Heb je vragen of opmerkingen, mail info@walbeek-psycholoog.nl, bel 06-82092724 of vul het contactformulier in. 

Contact