Tarieven en vergoedingen

 

Particulieren

Het praktijktarief voor particulieren is €95,00 per consult.

 

1. Verzekerde zorg

Ik ben een contractvrije GZ-psycholoog. Dit betekent dat je zelf na afloop van het behandeltraject de definitieve rekening bij jouw zorgverzekeraar in kan dienen. Afhankelijk van het soort polis, natura- of restitutie-, ontvang je een percentage van de behandelkosten. Heb je een restitutiepolis dan wordt 100% vergoed, bij een naturapolis is dat per zorgverzekeraar verschillend en ligt de vergoeding tussen de 64 en 90%. Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke vergoedingen en voorwaarden jouw zorgverzekeraar hanteert. Je kan ook kijken op de site 'contractvrije psycholoog': 
 
Psychologische behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk. Verder moet een psychische aandoening (DSM) vastgesteld kunnen worden. Sommige diagnoses en behandelvormen (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en werk-gerelateerde problematiek) zijn door de overheid uit het vergoedingenpakket geschrapt. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
 
Declaraties en vergoedingen in de verzekerde GGZ gaan niet per consult maar per product(soms ook prestatie genoemd). Een product is een pakket waarvoor een bepaalde tijdsbesteding en een bepaald tarief geldt. De overheid heeft een aantal producten vastgesteld met een maximum vergoeding. Bij aanvang van de behandeling wordt een inschatting gemaakt, welk product bij jouw zorgvraag past. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).
 
 
Een prestatie/product omvat: intake, behandeling, verslaglegging, overleg met huisarts, telefonisch- en mailcontact, consultatie van specialisten etc.
 
Een onvolledig behandelproject (OVP) wordt gebruikt als de behandeling na 1 of 2 gesprekken wordt beëindigd.
 
Het verplichte eigen risico is €385. Dus de eerste € 385 gaat van het eigen risico af, voor zover je dit eigen risico nog niet voor andere medische kosten hebt gebruikt.
 

2. Onverzekerde zorg  

Niet vergoede zorg, ook wel genoemd: Overig zorgproduct (OZP)
 
Sommige klachten, zoals aanpassingsstoornissen en werk-gerelateerde problematiek zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg. De kosten zijn voor eigen rekening. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. In dit geval stuur ik geen diagnostische informatie naar overheid en zorgverzekeraar. Ook als er sprake is van een diagnose die vergoed kan worden, kun je er natuurlijk voor kiezen de kosten zelf te betalen en deze niet te declareren.
 
Misschien zijn er andere mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Werkgevers zijn bijvoorbeeld vaak bereid om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers. 
 

Zakelijke dienstverlening  

Op verzoek maak ik een offerte met daarin de geschatte behandelduur en de daarbij behorende kosten.
 

Afspraak afzeggen

Als je de gemaakte afspraak moet afzeggen, dan kan je dat kosteloos melden (telefonisch of per mail) tot 24 uur van tevoren. Afspraken die je niet op tijd afzegt, breng ik in rekening, ongeacht de reden. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.