Particulieren

Koeien op de heide

Psychologiepraktijk Walbeek is er voor volwassenen die zijn doorverwezen door de huisarts of de bedrijfsarts én voor volwassenen die zich rechtstreeks aanmelden. 

Aanmelden en kosten

Je kunt je aanmelden met een volledige verwijsbrief van de huisarts of de bedrijfsarts. Psychologische behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is daarvoor noodzakelijk. Verder moet een psychische aandoening vastgesteld kunnen worden. Sommige diagnoses en behandelvormen (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en werk-gerelateerde problematiek) zijn door de overheid uit het vergoedingenpakket geschrapt, deze worden dus niet vergoed vanuit de basisverzekering en moet je zelf betalen.
 
Je kan je ook rechtstreeks aanmelden, dan neem je de kosten voor eigen rekening.
 
Meer informatie vind je bij: Tarieven en vergoedingen
 

Intake

Na aanmelding nodig ik je uit voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek zal ik je vragen naar je klachten, mogelijke oorzaken, jouw ervaringen en je huidige leefsituatie. Zo kan ik een goed beeld krijgen van de kern van je problematiek en van jouw hulpvraag. Ik maak een inschatting of je bij mij aan het juiste adres bent. Om een behandeling te laten slagen is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij mij als psycholoog. Op basis van de eerste kennismaking en jouw gevoel daarbij besluit je of je verder gaat of niet. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat jouw klachten niet tot mijn deskundigheid behoren, zal ik je doorverwijzen naar een collega.
 

Het behandelplan

Na de intake stellen we een behandelplan op. In het behandelplan staat welke klachten je wilt verminderen, welk doel je wilt bereiken en welke vorm van begeleiding het beste bij jou past. De duur van de behandeling is doorgaans tussen de 5 en 12 gesprekken.
 

De behandelfase

Tijdens de behandelfase kom je regelmatig voor gesprekken. Ieder gesprek duurt ongeveer drie kwartier. We bespreken regelmatig de voortgang van de behandeling. 
 

Afronding

Als de behandeling klaar is, hebben we een afrondend gesprek waarin we samen bekijken wat er is veranderd en hoe je de behandeling en jouw persoonlijke proces hebt ervaren.
 

Ander aanbod

EMDR    Coaching